Om oss


Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT). 

Meningsutbyte är ett viktigt instrument i stiftelsens arbete.

Detta sker genom att stiftelsen:

Anordnar möten och konferenser eller seminarier
Utger egna publikationer eller ger bidrag till publicistisk verksamhet
Lämnar understöd till undervisning och utbildning
Främjar vetenskaplig forskning