Inbjudan och presentation

Stiftelsen Sverige och kristen tro riktar till Er en
vänlig inbjudan till en närmare presentation av ett
forsknings- och bokprojekt:

Innan murarna föll
Svenska kyrkan under kalla kriget


Fjellstedtska skolan
Östra Ågatan 6, 75332 Uppsala,
Fredagen den 26 april 2019 kl 16.30–17.30.
I nedanstående pdf-fil finns en mer utförlig inbjudan.

OSA snarast till lennart.v.sjostrom snabel-a gmail.com

Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT)

* Anordnar möten och konferenser eller seminarier
* Främjar vetenskaplig forskning
* Ger ut böcker

Verksamhetsparagraf:
Stiftelsen verkar för saklig information på vetenskaplig grund, analys av aktuella samhällsfrågor i relation till humanistiska och kristna värderingar på basis av meningsutbyte.

Dagens bibelord