Folkkyrka i minoritet - symposium


Folkkyrka i minoritet - Svenska kyrkan i framtiden.
Symposium på Fjellstedtska skolan tisdag 24 september 2019.
 
Svenska kyrkan är på väg att bli en minoritetskyrka. Alla Europas folkkyrkor genomgår liknande förändringar. Att vara i minoritet är ingen ovanlig erfarenhet i kyrkans historia. Det fungerar det också, men inte på samma sätt som tidigare. Vad behöver vi för att se, att det ändå går alldeles utmärkt av vara en levande kyrka, buren av evangeliet och bärare av evangeliet?
 
Fjellstedtska skolan och Stiftelsen Sverige och Kristen Tro inbjuder till en heldag om Svenska kyrkan i framtiden tisdag 24 september kl 9.30-16. Vi får reflektera över erfarenheter från dem som redan lever i en minoritetssituation, i förort och utland, och från systerkyrkor i Europa som hunnit längre på vägen från majoritets- till minoritetskyrka.
Anmälan görs här på Stiftelsen Fjellstedtska skolans hemsida.
 

Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT)

* Anordnar möten och konferenser eller seminarier
* Främjar vetenskaplig forskning
* Ger ut böcker

Verksamhetsparagraf:
Stiftelsen verkar för saklig information på vetenskaplig grund, analys av aktuella samhällsfrågor i relation till humanistiska och kristna värderingar på basis av meningsutbyte.

Dagens bibelord