Presentation

Stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT). 

Meningsutbyte är ett viktigt instrument i stiftelsens arbete.

Detta sker genom att stiftelsen:

Anordnar möten och konferenser eller seminarier
Utger egna publikationer eller ger bidrag till publicistisk verksamhet
Lämnar understöd till undervisning och utbildning
Främjar vetenskaplig forskning

En genomgående fråga i SSKT:s verksamhet har varit kristendomens egenart ställd i relation till företeelser i samhället och vetenskaplig forskning. Det religiösa språket och dess funktion i en sekulariserad miljö har visat sig viktigt. Den religiösa verkligheten har genom tiderna kommit till uttryck i ett rikt symbolspråk, som inte alltid varit lättillgängligt bland människor med en alltmer materialistisk människosyn.

Vad menas idag med religiösa begrepp? Kan det religiösa språket hjälpa människan till hopp och mening med sitt liv? Öppnar det nya dimensioner, som inte kan förmedlas på annat sätt?

Vad står begrepp som livets mening, skuld och förlåtelse för och vad lägger man in i begreppet Gud och uppståndelse? Kan samtalet föra vidare till en djupare förståelse av detta? 

Sådana frågor är aktuella när SSKT planerar sin verksamhet. I konferensserier som "Möte med människor av annan tro", "Dagspress och religion", "Författare och kristen tro", "Tro och politik" har dessa ämnen ventilerats tillsammans med kända företrädare för kultur, kyrka och samhälle.


Stiftelsens styrelse:

Ordförande: Professor TD Georg Sven-Erik Brodd, Wallingat 17 A, 752 27 Uppsala,
Epost: sven-erik.brodd snabel-a teol.uu.se

Sekreterare, redaktör: Prosten Lennart Sjöström,Vindhemsgatan 19 C, 75227 Uppsala,
Epost: lennart.v.sjostrom snabel-a gmail.com 

Skattmästare: Direktor, TD, FK Leif Nordenstorm, S:t Olofsgatan 26, 75332 Uppsala,
Epost Leif.nordenstorm snabel-a fjellstedtska.se

                               
TD Sven Arne Flodell, Heimdalsgatan 1, 11328 Sthlm,
Epost: saflodell snabel-a stosn.com

Docent TD Bo Stig Hanson,Erik Dahlbergsg 32, 411 26 Göteborg,
Epost: bo.hanson snabel-a teol.uu.com

FD Anna Greek,Vickleby prästgård, 386 93 Färjestaden,
Epost: anna.greek snabel-a hik.se

Professor Kajsa Ahlstrand, Åkra, 74894 Örbyhus,
Epost: kajsa.ahlstrand snabel-a teol.uu.se

Biskop Sven Thidevall, Norra strandgatan 3, 70361 Örebro,
Epost: thidevall snabel-a abc.se

Verksamhetsparagraf:

Stiftelsen verkar för saklig information på vetenskaplig grund, analys av aktuella samhällsfrågor i relation till humanistiska och kristna värderingar på basis av meningsutbyte.